Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství zahrnuje tři oblasti:

1.Péče o integrované žáky s SPU a ostatní žáky s poruchami učení 
2.Péče o žáky s poruchami chování
3.Poradenství k volbě povolání

Mgr.Jana Kovářová

Mgr. Jana Kovářová, speciální pedagog (I.stupeň, Klášterní ulice)

  • péče o integrované žáky
  • konzultace IVP
  • péče o žáky s poruchami učení
  • komunikace s SPC a PPP
  • spolupráce se školním psychologem, zajišťování konzultací
  • péče o žáky s poruchami chování

Konzultace si domluvíme osobně nebo na tel.čísle:     

tel:  +420 487 521 560 ,  +420 607 577 232  e-mail: kovarovi_cl@volny.cz, kovarovajana@atlas.cz

 

 

Oblasti péče:

  • poradenství k volbě povolání

(výběr vhodné střední školy,aktuálně otvírané obory v daném školním roce,přihlášky na SŠ,  zápisové lístky na SŠ,konzultace s rodiči...)

Konzultace je možné domluvit osobně nebo na tel.čísle:

Důležitá telefonní čísla

PPP Česká Lípa (pedagogicko-psycholog.poradna)
Havlíčkova 443
tel: +420 487 521 673

Dětská logopedie
Mgr.Ivana Erbenová
školní logopedka

Mgr.Lucie Vosálová
Purkyňova 1849
tel: +420 487 954 927

PaedDr.Karel Neubauer
Jiráskova 657
tel: +420 487 874 169

Dětský psycholog
tel:

Dětský psychiatr
tel:

Dětský neurolog
MUDr.Kateřina Henčlová
Liberecká ul.
tel: +420 487 824 508

Dětský psychoterapeut
tel:

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Konopeova ul.(u autobus.nádraží)
tel: +420 487 853 203, 607 862 086

ÚP Česká Lípa
tel:

SPC - kontakty po domluvě s vých.poradkyní