Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

Podmínky přijetí

Každý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši základní školu, jsou zváni k zápisu do 1.třídy. Doporučujeme nás kontaktovat ještě před samotným zápisem!!!!!! Při zápisu zjišťujeme úroveň školní zralosti.

Zápis do 1.třídy - duben 2018 - termín bude upřesněn- je nutné se registrovat na přesný čas. Registraci na přesný čas potvrďte na email - dolejsi.lucie@skolaklic.cz

Při přijímacím řízení bude přihlédnuto k těmto kritériím:
- Výsledky zápisu do 1.třídy
- Míra shody mezi očekáváním rodičů a vzdělávacím programem školy, motivace rodičů
- Vztah rodiny ke škole (sourozenec, oboustranně dobrá zkušenost)
- Aktivní zájem o školu
- Účast na dílnách pro předškoláky "Hurá do školy"
 

Zápis u nás má podobu "Pohádkového zápisu" - děti plní úkoly, které dostanou od pohádkových bytostí. Když tyto úkoly splní, probíhá zápis u budoucí třídní učitelky.

 

 

 

 

 

 

 

Pro naše budoucí školáky jsme vytvořili program "Hurá do školy".

Chceme, aby si předškoláci pomalu zvykali na prostředí školy, třídní učitelku a nové kamarády. Celý rok bude připraven program, který bude šitý na míru právě předškolákům a jejich rodičům.

Děti se budou formou činnostního učení, plného pohádek, písniček a plnění úkolů, pozvolna a nenásilně připravovat na zápis a vstup do školy.

Informace pro zájemce:

předběžná přihláška k upřesnění počtu dětí v jednotlivých termínech (pomůcky,prac.listy)

škola:  dolejsi.lucie@skolaklic.cz

 

Přijetí žáka v průběhu šk.roku

V průběhu školního roku je možné zapsat nebo přeřadit žáka z jiné základní školy kdykoliv. Na základě pohovoru s rodiči a žákem, vedení školy rozhodne o možnosti přijetí žáka.

V současné době jsou některá místa volná, bližší informace na dolejsi.lucie@skolaklic.cz

 

ŠKOLNÉ ve šk.roce 2017/2018

Školné je 1.300 Kč měsíčně (13.000 ročně)

Slevy na školném, stipendia

Sourozenecké slevy - 2.dítě má slevu na školném 400Kč měsíčně

Sociální slevy - ve zvláštních případech je možné zažádat o slevu na školném z důvodu sociální tísně

Prospěchová stipendia pro žáky 2.stupně

žáci 6.-9.tříd ZŠ s vyznamenáním a průměrem za obě pololetí do 1,5 mají zlevněné školné:

(počítáno z obou vysvědčení od 6.třídy)

Slevy nelze kombinovat. Je možné uplatnit vždy jen jeden druh slevy na školném.

 

Podmínky přijetí do mateřské školy

Zápis do MŠ - duben 2014- termín bude upřesněn- je nutné se registrovat na přesný čas. Registraci na přesný čas potvrďte na email - dolejsi.lucie@skolaklic.cz

Při přijímacím řízení bude přihlédnuto k těmto kritériím:

- Věd dítěte ve vztahu k zřazení do oddělení
- Výsledky zápisu do MŠ
- Míra shody mezi očekáváním rodičů a vzdělávacím programem školy, motivace rodičů
- Vztah rodiny ke škole (sourozenec, oboustranně dobrá zkušenost)
- Aktivní zájem o školku

Přijímáme děti ve věku 3-6 let.

Přednostně přijímáme děti, u kterých rodiče plánují zápis do 1. třídy u nás, pro informace o volných místech pište na dolejsi.lucie@skolaklic.cz

Navštívit školku můžete kdykoliv po telefonické domluvě s ředitelkou školy.

 

ŠKOLNÉ ve šk.roce 2017/2018

Školné je 1.900 Kč měsíčně

Sourozenecké slevy - 2.dítě má slevu na školném 500Kč měsíčně

V ceně je zahrnuta výuka anglického jazyka, flétnový kroužek, kroužek mažoretek, kroužek předškolák

 

.