Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

Logopedie, školní psycholog

Logopedie v ZŠ a MŠ Klíč

Logopedie se zabývá vývojem,výchovou a vzděláváním osob s poruchami a vadami řeči.

 O odbornou logopedickou péči se stará logopedka školy Mgr. Ivana Erbenová.

Mgr. Ivana Erbenová

odborná praxe 37 let
nápravy, cvičení
spolupráce s třídními učiteli
spolupráce s SPC pro děti s vadami řeči

 

Psychologická péče v ZŠ a MŠ Klíč

Od 1. 10. 2009 působí v ZŠ a MŠ Klíč Česká Lípa dětský psycholog, který je k dispozici žákům a rodičům naší školy.

Pro bližší informace kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Janu Kovářovou nebo ředitelku školy Ing. Lucii Dolejší.

Konzultační hodiny ve škol. roce 2016/17:

Pondělí od 15.00 do 16.30hod.

(předem tel.objednat u Mgr. Kovářové na tel: +420 487 521 560 nebo +420 607 577 232)