Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

Individuální přístup

Individuální přístup je základním kamenem, na kterém je postavena naše škola. Žákům naší školy se můžeme věnovat individuálně díky nízkému počtu žáků ve třídě a díky efektivním metodám výuky, které používáme. Ke každému žákovi přistupujeme podle jeho individuálních potřeb - vše v úzké spolupráci s rodiči

Jsme škola rodinného typu a pro naše žáky se snažíme vytvářet bezstresové pohodové prostředí. Podporujeme jejich aktivitu, tvořivost a příležitost zažít úspěch.

Pracujeme v komunitních kruzích, vytváříme žákům portfólia, využíváme školní diáře, aby se děti učily důležité životní dovednosti - plánování, atd.

Individuálně přistupujeme i k žákům se specifickými poruchami učení - na naší škole funguje tým odborníků (speciální pedagogové, logoped, psycholog). Díky nízkému počtu žáků ve třídě je práce velice efektivní.

Více informací vám rádi sdělíme při osobní schůzce a prohlídce školou.