Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

EU Peníze školám

Naše škola realizuje projekt : ŠKOLA PRO ŽIVOT

číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2035

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

 

Klíčové aktivity:

·        I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

·        I/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky
směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

·        II/1 – Individualizace výuky cizích jazyků

·        II/2  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

·        VI/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti

·        VI/3- Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol

·        VII/1 – Prevence rizikového chování

 

Seznam výukových materiály, které naše škola vytvořila naleznete zde - je možné si je vyzvednout v sekretariátu školy.

Zdroje použitých obrázků jsou uváděny přímo v materiálech, v ostatních případech se jedná o obrázky Klipart.