Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

9.A - Mgr. Veronika Rusková

UPOZORNĚNÍ:

Do 18. 10. probíhala zkušební verze změn ve školním řádu. Od 19. 10. platí nová pravidla: každý měsíc budou vyhodnocovány poznámky vašeho zapomínání či porušování školního řádu. Pakliže jich nasbíráte 5, bude vám uděleno napomenutí třídního učitele. S každými dalšími pěti zapomenutími či pěti porušeními šk. řádu bude stupeň výchovného opatření zvýšen!!! Na konci listopadu proběhne první takové vyhodnocení.
 

Hledáme hodně šikovných maminek či babiček,

ochotných pomoci nám při výrobě dárků pro naše zahraniční hosty, kteří navštíví naši školu začátkem února v rámci projektu Erasmus+.

Rádi bychom každému nadělili ručně vyrobenou šálu vzhledu české vlajky, což ovšem znamená více než třicet šál.

Proto uvítáme pomoc od kohokoli!

Parametry šály:

Pletená, háčkovaná, ušitá či jakkoli jinak vyrobená.

Délka: 170 – 180 cm

Šířka: 15 – 16 cm

Prosím, informace o tom, kdo by mohl vyrobit kolik šál, posílejte do konce října p. uč. Ledvinové na email: ledvinova.zuzana@skolaklic.cz

Hotové šály bychom potřebovali nejpozději do poloviny ledna.

Předem mockrát děkujeme za pomoc!!!  J

...................................................................................................................................................................

ZMĚNA ŠKOLNÍHO ŘÁDU!!!

Nezapomeňte, že od 1.10.2017 platí zákaz používání mobilních telefonů v budově druhého stupně při výuce i o přestávkách (výjimkou je pouze přestávka před odpoledním vyučováním). Pokud si žáci  mobilní telefon do školy přinesou, škola za něj nezodpovídá a je povinností žáků jej ihned po příchodu do budovy uzamknout ve své skříňce! V případě potřeby kontaktovat rodiče mohou žáci využít školní telefon nebo po domluvě s učitelem si dojít pro ten svůj.

.............................................................................................................................................

Pokyny k tělesné výchově:

Každé ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Ledvinové či p. uč. Ličíka. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

.........................................................................................................................................................................

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. V loňském roce jsme předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které jsou zvířata v Národním parku monitorována a díky které je snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí. Letos jsme dostali první záběry z naší fotopasti.

Ve škole končíme se sběrem plastových víček - výtěžek přispěl na koupi části území rezervace Green life na Sumatře a zakoupení fotopasti. Chystáme jiné aktivity, ze kterých bychom sponzorovali zakoupení dalších m2 pralesa. 

Také za všechny vaše příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

 

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky nebo v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře).

 

Rozvrh 9. A od 4. 9. 2017

9.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí F M Z Vv Vv Aj   TH 

Nápravy

Úterý D Čj Nj/Aj M Ch  

Ov

Ch/lab
Středa Z Čj Aj M F M sem   Pč-Fg Inf
Čtvrtek Tv Tv Ch Aj Čj M      
Pátek Nj / Čj s Čj AjK Hv D        

                                                             

_____________________________________________________________________________________

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)   

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Obědy v měsíci ZÁŘÍ 2017:     Dobrovič 462,-Kč  

Obědy v měsíci ŘÍJEN 2017:     Dobrovič 672,-Kč     Bobák 504,-Kč

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNY ROZVRHU A UPOZORNĚNÍ

Třídnická hodina po celý školní rok začíná vždy ve 14hod - 20.11. prezentace Finsko!!!

Nápravy z českého jazyka následně od 14,45 hod do 15,30 hod  - 20.11. ANO

23.11. čtvrtek -  Návštěva učitelů ze zahraničních škol, naše třída FINSKO.

Týdenní plán: 20. 11. -  24. 11.

služba: 

ČJ 

Mluvnice: Čj 9 - Fraus - Slovní zásoba a význam slova str. 13 - neologismy, studentský slang a argot; synonyma, homonyma, antonyma

Literatura: Česká Literatura 70. a 80. let

Komunikace a sloh: Čj 9 - Fraus: Popis pracovního postupu, str. 104 - 105

Mat

Algebra: 

Geometrie: 

AJ

AJ1: Question tags - dokončení sedmé lekce.

AJ2:  

Ze

 

Sedimentární a přeměněné horniny
F   

Opakování, spínání tranzistorem, tranzistor jako zesilovač

 

Písemná práce na celou hodinu přeložena na 22.11.2017!!!

Ch  
TV

kluci: volejbal HČJ

dívky: 

 
Vv

Obraz náhody: přineste si fixy, tužku, pravítko a hlavně hrací kostku!!!

   
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

 

 

Týdenní plán: 13. 11. -  16. 11.

pátek 17.11. 

Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek

služba: Martin, Matěj

ČJ 

Mluvnice: Tvarosloví-Hravá čeština - zájmena a číslovky, str. 14,15; Dú - str.15,cvič.8,9,10,

slovesa a jejich mluvnické významy

Literatura: Hravá literatura 9:: 1948-50. léta v literatuře; okupace a válka v české poezii

Komunikace a sloh - Čj 9, Fraus. Sestavte osnovu k výkladu - str. 103, cvič. 3)

Mat

Algebra: Násobení mnohočlenů

Dú na pondělí 20.11. PS 65/A-20, 1.sloupec, A-21, 1.sloupec, A-22, 1. sloupec, 66/A-24, A-26, 1.sloupec

Geometrie: Opakování - konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu

AJ

AJ1: Přepřítomný čas vs čas minuoý prostý. Dohlédnout na povinnou četbu knihy (obdrželi kopii).

AJ2:  

Ze

Čtvrtletní písemná práce

Petrologie
F   

Změna odporu polovodičů při zahřátí a osvětlení polovodičová dioda a její funkce, vybrané aplikace

Ch

Test: Kyselost, zásaditost, kyseliny, oxidy, halogenidy. - Test jsem odložila na příští týden, tak si opakujte!!!!!!!!!

Hydroxidy - názvosloví. Dú na úterý 21.11. PS 41/11,13

TV

Dívky - Florball

 
Vv Dokončení klobouků - pravítko, kružítko, lepdilo, nůžky
  Čtvrtletní písemná práce
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

 

Good Bye Lenin

 

Týdenní plán: 6. 11. -  10. 11.

služba: Dominik a Vojta

ČJ 

Mluvnice: Čj 9, Fraus - Slovní zásoba a význam slova- str. 9, 10: aktivní a pasívní slovní zásoba - Dú; obohacování o nová slova

Literatura: Česká literatura po roce 1945 - Poezie z období 2. světové války; okupace a válka v české próze

Komunikace a sloh - Čj 9 - Fraus : sestsvte osnovu k výkladu na str. 103, cvič. 3a)

Mat

Algebra: Pravidla pro počítání s mocninami

Geometrie: Test - povrch, síť a objem válce. Množiny bodů dané vlastnosti.

AJ

AJ1: Předpřítomný čas a čas minulý - rozdíly v použití. Ústní zkoušení z předpřítomného času - tvoření vět s yet, still, just, apod.

AJ2:  

Ze

Mezinárodní organizace a jejich fungování

Geologie - úvod
F   

Změna odporu polovodičů při zahřátí a osvětlení polovodičová dioda a její funkce

Ch Kyselina sírová, kyselina dusičná. 
TV

kluci: 1. h. nácvik na spartakiádu (na projektový den Sametové revoluce), volejbal HČJ

dívky: 1. h. nácvik na spartakiádu (na projektový den Sametové revoluce), Basketball

 
Vv

Příprava na projektové dny s cizinci a den Sametové revoluce

  Tomáš Baťa
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

Občan a právo: druhy smluv

TEST: vlastnisctví, majetek

 

Týdenní plán: 30. 10. -  3. 11.

služba: Patrik a Jiřka

ČJ 

Mluvnice: Obohacování slovní zásoby; cizí slova v češtině

Literatura: Česká literatura 1948 - polovina 50. let: Hravá literatura 9 - str.32; Poezie - Michal Sedloň, Jan Alda

Komunikace a sloh - práce s článkem z časopisu Jezdectví/Fraus

Mat

Algebra - opakujememe pravidla pro počítání s mocninami

Geometrie - Válec - síť, povrch, objem   DÚ na úterý 7.11. Uč M3 str.45/2.4 B

AJ

AJ1: Předpřítomný čas a čas minulý prostý.

AJ2 

Ze

Migrace

Geologie - úvod
F   

Vlastností polovodiče

Ch Významné kyseliny - chlorovodíková, sírová, dusičná, uhličitá, siřičitá
TV

kluci: florbal

dívky: Basketball

 
Vv

Dokončení výkresů z minulého týdne

  První republika
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

 

 

 

Týdenní plán: 23. 10. -  25. 10.

26. - 27.10.  podzimní prázdniny :-)

služba: Lenka a Bibi

ČJ 

Mluvnice: Čj 9 - Fraus . rozvoj slovní zásoby, jádro slovní zásoby, str. 9, 10 - cv. a)b); vznik nových slov

Literatura: Osvobozené divadlo - Jan Werich - prezentace - výroky, písně

Mat Slovní úlohy řešené rovnicí.
AJ

AJ1:.

AJ2 

Ze

HDP a HNP písemka, Terorismus

Pokračování  v třídění nerostů
F   

Zapojování odporů v obvodu apérmetr, voltmetr, Ohmův zákon, využití Ohmova zákona pro část obvodu při řešení praktických problémů

Ch Kyseliny bezkyslíkaté - vlastnosti, použití, reakce
TV

kluci: --------

dívky: --------

 
Vv

Kresba s 3D efektem - progresa

  Velká písemka od diktatury po T.G.M, prosím o dobrou přípravu! Bude 10 otázek.
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

Český právní systém - vlastnické právo

Test: pyramida, právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům

 

Týdenní plán: 16. 10. - 20. 10.

služba: Ríša a Dan - prodloužená :-)

ČJ 

Mluvnice: Stavba, tvoření a význam slov

Sloh: projekt NEPZ

Literatura: Osvobozené divadlo - Jan Werich, Jiří Voskovec

Ma

Rovnice se zlomky. Vyjádření neznáme ze vzorce. Jednoduché slovní úlohy řešené rovnicí.

DÚ na pondělí 23.10. Uč. 36/4A, 37/8A

AJ

AJ1: Opakování 6. lekce.

AJ2 

Ze

Nerostné bohatství 

Třídění minerálů - 
F   

závislost elektrického odporu na vodiči - reostat, zapojení odporův  obvodu ampérmetr, voltmetr

Ohlášený (proběhne 16.10.2017) písemný test z probrané látky od začátku tohoto školního roku, ohlášeno dne 11.10.2017. 

Ch Kyselost a zásaditost roztoků - stupnice pH
TV

kluci: florbal HČJ

dívky: Volejball

 
Vv

 

  Vývoj v Asii - války mimo Evropu
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

 

 

 

Týdenní plán: 9. 10. - 13. 10.

služba: Ríša a Dan

ČJ 

Mluvnice: Slovní druhy - Slova ohebná a neohebná - HČ, str 10, podst. jména, str. 11

Sloh: Návtěva pana Jeglíka a Zuzany Kolouškové - debata

Literatura: Drama JIří Voskovec a Jan Werich : Divotvorný hrnec - Hravá literatura 9

Ma

Lineární rovnice se zlomky.

AJ

AJ1: Opakování 6. lekce.

AJ2 autumn, the U.S.A.

Ze

Nerostné bohatství 

Třídění minerálů - sulfidy a oxidy
F   

závislost elektrického odporu na vodiči - reostat, zapojení odporův  obvodu ampérmetr, voltmetr

Ohlášený (proběhne 16.10.2017) písemný test z probrané látky od začátku tohoto školního roku, ohlášeno dne 11.10.2017. 

Ch Sulfidy. Kyselost a zásaditost roztoků - indikátory (lakmus, FF, výluh z červeného zelí)
TV

kluci: florbal HČJ, 

dívky: Volejball

 
Vv

dokončení výkresů z minulé hodiny

  Vývoj v Asii - války mimo Evropu
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

Kdo nepsal test (opakování z 8. ročníku), napíše si ho 10. 10.