Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

9.A - Mgr. Veronika Rusková

Zajímá nás váš názor na to, jak by se měl jmenovat školní časopis ZŠ Klíč. Zúčastněte se průzkumu mezi žáky, rodiči a učiteli na této adrese (dotazník Google Form).   

 

ZMĚNY ROZVRHU A UPOZORNĚNÍ

28.9. státní svátel

29.9. ředitelské volno

Třídnická hodina  a po celý školní rok začíná vždy ve 14hod

Nápravy z českého jazyka nádledně od 14,45hod do 15,30hod každé pondělí.

V pondělí 2. hod je ČJ

úterý : D, Čj, Nj/Aj, Inf, Ov konec 5. hod

středa: Z, Čj, Nj/Aj, Pč, F/Z konec 5.hod

celý týden chybí : p.uč. Z.Ledvinová, p. uč. .Kyselovská a p.uč.P.Plíhalová

 

...................................................................................................................................................................

Sportovní hry pro druhý stupeň!

Kdy: každý pátek v čase 14:00 – 14:45, začínáme již tento pátek 15. 9.!

Kde: v tělocvičně na ZŠ Lada (sraz v 14:00 před vchodem nebo v chodbě před tělocvičnou)

S sebou: boty do tělocvičny a sportovní oblečení

Přihlášky u p. uč. Ledvinové!

 

Kroužek Erasmus pro druhý stupeň!

Kdy: každý čtvrtek o velké přestávce, začínáme již tento čtvrtek 21. 9.!

Kde: v jazykové učebně - dostavte se ihned po skončení druhé vyučovací hodiny!

S sebou: něco na zápisky

Přihlášky u p. uč. Ledvinové!

...................................................................................................................................................................

Pokyny k tělesné výchově:

Každé ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Ledvinové či p. uč. Ličíka. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

.........................................................................................................................................................................

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. Ve škole stále sbíráme plastová víčka - výtěžek přispěje na koupi alespoň části území rezervace Green life na Sumatře. Někteří žáci již vloni i letos přispěli na koupi několika mpralesa, kde nebudou stromy ani zvířata ohrožována. Letos jsme také předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které budou zvířata v Národním parku monitorována a díky které bude snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí.

Za všechny vaše příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

 

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky nebo v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře).

 

Rozvrh 9. A od 4. 9. 2017

9.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí F M Z Vv Vv Aj   TH 

Nápravy

Úterý D Čj Nj/Aj M Ch  

Ov

Ch/lab
Středa Z Čj Aj M F M sem   Pč-Fg Inf
Čtvrtek Tv Tv Ch Aj Čj M      
Pátek Nj / Čj s Čj AjK Hv D        

                                                             

_____________________________________________________________________________________

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)   

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

 

Týdenní plán: 25. 9. - 27. 9.

služba: Martin Bobák

ČJ 

Mluvnice: Hravá čeština 9 - kontrola domácího úkolu - str. 6, cvičení 5; synonyma, homonyma, antonyma;stavba slova - str. 8; odvozování skládání, zkracování slov - str. 9

Sloh: Dokončení slohové práce - Adaptační pobyt na Ještědských pláních

Literatura: Česká literatura 1945 - 1948

Ma

 

AJ

AJ1:

AJ2 Opakování

Ze

 

 
F     
Ch  
TV

kluci: 

dívky:

 
Vv

Kreslíme podle své chuti - zvířata, nadpřirozené bytosti apod.

   
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

 

 

 

Týdenní plán: 18. 9. - 22. 9.

služba:

ČJ 

Mluvnice: Hravá čeština - rozvoj slovní zásoby - str. 5, 6, 7

Sloh: Adaptační pobyt na Ještědských pláních

Literatura: Světová literatura 2. poloviny 20.století - poezie

Ma

Výpočet hodnoty výrazu, hledání proměnné pro rovnost výrazů na levé a pravé straně rovnice.

Dú na pondělí 18.9. List A-14/cv.1, cv.2a)

AJ

AJ1: Opakování (kondicionály a předpřítomný čas)

AJ2 Opakování

Ze

Globalizce- ekonomické aspekty, bohatství, chudoba

Vznik planety Země - úvod
F    Elektrický proud, elektrické napětí, elektrický odpor
Ch Opakování - značky prvků, vzorce halogenidů, oxidů, vlastnosti alkalických kovů
TV

kluci: 

dívky:

 
Vv

výzdoba na projektový den

  Svět po I. sv. válce- Československá republika
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

26. 9. TEST - opakování z minulého ročníku, viz zápis v sešitě.

Bibi si test napíše až příští týden (začátek října).