Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

8.A - Ing. Milada Kyselovská

Zajímá nás váš názor na to, jak by se měl jmenovat školní časopis ZŠ Klíč. Zúčastněte se průzkumu mezi žáky, rodiči a učiteli na této adrese (dotazník Google Form).   

Sportovní hry pro druhý stupeň!

Kdy: každý pátek v čase 14:00 – 14:45, začínáme již tento pátek 15. 9.!

Kde: v tělocvičně na ZŠ Lada (sraz v 14:00 před vchodem nebo v chodbě před tělocvičnou)

S sebou: boty do tělocvičny a sportovní oblečení

Přihlášky u p. uč. Ledvinové!

 

Kroužek Erasmus pro druhý stupeň!

Kdy: každý čtvrtek o velké přestávce, začínáme již tento čtvrtek 21. 9.!

Kde: v jazykové učebně - dostavte se ihned po skončení druhé vyučovací hodiny!

S sebou: něco na zápisky

Přihlášky u p. uč. Ledvinové!

_______________________________________________________________________________________________

Pokyny k tělesné výchově:

Každý čtvrtek ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Ledvinové či p. uč. Ličíka. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

Povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

_______________________________________________________________________________________________

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. Ve škole stále sbíráme plastová víčka - výtěžek přispěje na koupi alespoň části území rezervace Green life na Sumatře. Někteří žáci již vloni i letos přispěli na koupi několika m2 pralesa, kde nebudou stromy ani zvířata ohrožována. Letos jsme také předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které budou zvířata v Národním parku monitorována a díky které bude snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí.

Za všechny vaše příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Obědy v měsíci ČERVNU 2017:  Kapustyanskiy 748,-Kč         Krejča 714,-Kč     Matička 748,-Kč        Ondrušková 646,-Kč    Procházková 306,-Kč       Rejnová 680,-Kč        Hendrych 578,-Kč      Štěpánková 612,-Kč      Nyamchuluun 0,-Kč 

 

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky. v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře) 

8.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M-ar Ov F Aj Ch   TH Nápravy
Úterý Čj Nj/Ajs Inf M-Geo Z D   Vv/Pč VV/Pč
Středa MedV Aj Čj Vz M F   Ch LCCh
Čtvrtek Tv Tv Čj M Z      
Pátek Ajk1/2 Hv Nj/Čj-s Čj sloh Aj1/Aj2 D      

Aj1 = Ajk1: Krejča, Matička, Ronešová, Tankovský,  Nyamchuluun, Hendrych, Terribas

Aj2 = Ajk2: Kapustyanskiy, Ondrušková, Procházková, Rejnová, Štěpánková, Ziml     

Nj nemají: Ziml, Rejnová - tito žáci mají Aj-s (Seminář v angl. jazyce) a Čj-s

Vv je 1x za 14 dní dvě hodiny a střídá se s Pč - Svět práce.

LCCh jsou 1x za 14 dní a začínají 4. října.

Týdenní plán 25.9. - 30.9. 2017

Akce +Změny

Po 25.9. 1.h. není, 2.h. Ov, 3.h. Čj, 4.h. Fyz, 5.h. Aj, výuka končí ve 12.35

Út 26.9.  1.h. Čj, 2.h. Nj/Ajs, 3.h. Inf, 4.h.Vv, 5.h. Vv, 6.h. -- , 7.h. Pč, 8.h. Pč

St 27.9.  1.h. MedV, 2.h.Aj, 3.h.Čj, 4.h. Fyz, 5.h. Zem, 6. h. Děj

Čt 28.9. Státní svátek

Pá 29.9. Ředitelské volno

Čj

Ml: Hravá čeština 8 - str. 7, cvič. 3, 4; str. 8 a 9 - obohacování slovní zásoby

Lv: Humanismus a renesance

Sloh: Slohová práce - dokončení

Mat

-------------------------------------------

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj  
Nj  
Zem ČR - přírodní podmínky
D Baroko
Ov

Kde právě jsem, jak se znám. 

Písemná práce - změny v životě člověka.

-----------------------------------------------
Fyzika Práce a Výkon opakování, Energie tělesa
Chemie -------------------------------------------------
Vz  
Vv Malujeme zvířata a nadpřirozené bytosti
MedV

Historický vývoj, proměna role médií ve společnosti

Kontrola DÚ (na známku) - graf využití médií (viz Bakaláře).

Mediální výchova

Tv

Kluci: 

Dívky: 

Pč-Svět práce  

 

Týdenní plán 18.9. - 22.9. 2017

Akce +Změny

 

Čj

Ml: Hravá čeština 8 - strana 4, 5(nauka o tvoření slov)

Lv: Humanismus a renesance - 1. část

Sloh: Adaptační pobyt - společná práce

Mat

V září nedělíme matematiku, jedeme podle jedné učebnice Mat 7 - 2. díl.

Poměr, jeho krácení a rozšiřování. Poměr v základním tvaru.

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj  
Nj  
Zem  
D  
Ov  
Savci
Fyzika Práce, Výkon
Chemie Chemický a fyzikální děj, rozlišujeme látky podle vlastností, značky prvních osmi prvků (na středu 20.9.)
Vz Rodina
Vv Výzdoba na projektový den
MedV

 

Mediální výchova

Tv

Kluci: jdeme dovnitř (basketbal)

Dívky: 

Pč-Svět práce ------------------------------------------

 

Týdenní plán 11.9. - 15.9. 2017

Akce +Změny

Pondělí 11.9. Třídnické dopoledne 8.00 - 12.35

Úterý 12.9. Výuka podle rozvrhu, ale pouze do 12.35

Středa 13.9. Místo angličtiny je druhou hodinu chemie. Výuka končí ve 13.30.

Čj Opakování učiva z nižších ročníků; hry s jazykem
Mat

V září nedělíme matematiku, jedeme podle jedné učebnice Mat 7 - 2. díl.

Poměr, jeho krácení a rozšiřování. Poměr v základním tvaru.

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj  
Nj  
Zem Česká republika malý test z pohoří a hor, 
D Baroko, období čarodějných procesů 
Ov  
 
Fyzika Úvodní hodina
Chemie Co je chemie, chemický a fyzikální děj, značky prvních osmi prvků (na středu 20.9.)
Vz  
Vv  
MedV

Organizace předmětu

Co jsou to média? Já a média, média a já.

Mediální výchova

Tv Dívky: jdeme do tělocvičny - posilování - TRX, roler, guma, vlastní vahou
Pč-Svět práce -----------------