Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

8.A - Ing. Milada Kyselovská

UPOZORNĚNÍ:
Do 18. 10. probíhala zkušební verze změn ve školním řádu. Od 19. 10. platí nová pravidla: každý měsíc budou vyhodnocovány poznámky vašeho zapomínání či porušování školního řádu. Pakliže jich nasbíráte 5, bude vám uděleno napomenutí třídního učitele. S každými dalšími pěti zapomenutími či pěti porušeními šk. řádu bude stupeň výchovného opatření zvýšen!!! Na konci listopadu proběhne první takové vyhodnocení.

Hledáme hodně šikovných maminek či babiček,

ochotných pomoci nám při výrobě dárků pro naše zahraniční hosty, kteří navštíví naši školu začátkem února v rámci projektu Erasmus+.

Rádi bychom každému nadělili ručně vyrobenou šálu vzhledu české vlajky, což ovšem znamená více než třicet šál.

Proto uvítáme pomoc od kohokoli!

Parametry šály:

Pletená, háčkovaná, ušitá či jakkoli jinak vyrobená.

Délka: 170 – 180 cm

Šířka: 15 – 16 cm

Prosím, informace o tom, kdo by mohl vyrobit kolik šál, posílejte do konce října p. uč. Ledvinové na email: ledvinova.zuzana@skolaklic.cz

Hotové šály bychom potřebovali nejpozději do poloviny ledna.

Předem mockrát děkujeme za pomoc!!!  J

_______________________________________________________________________________________________

Pokyny k tělesné výchově:

Každý čtvrtek ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Ledvinové či p. uč. Ličíka. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

Povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

_______________________________________________________________________________________________

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. V loňském roce jsme předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které jsou zvířata v Národním parku monitorována a díky které je snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí. Letos jsme dostali první záběry z naší fotopasti.

Ve škole končíme se sběrem plastových víček - výtěžek přispěl na koupi části území rezervace Green life na Sumatře a zakoupení fotopasti. Chystáme jiné aktivity, ze kterých bychom sponzorovali zakoupení dalších m2 pralesa. 

Také za všechny vaše příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

 

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)  

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Obědy v měsíci ZÁŘÍ 2017:     

Krejča 468,-Kč     Matička 432,-Kč      Procházková 144,-Kč       Rejnová 468,-Kč        Hendrych 216,-Kč      Štěpánková 396,-Kč      Terribas 180,-Kč

Obědy v měsíci ŘÍJEN 2017:     

Krejča 798,-Kč     Matička 720,-Kč      Procházková 468,-Kč       Rejnová 720,-Kč        Hendrych 504,-Kč      Štěpánková 588,-Kč      Terribas 504,-Kč

 

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky. v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře)

.

8.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí M-ar Ov F Aj Ch   TH Nápravy
Úterý Čj Nj/Ajs Inf M-Geo Z D   Vv/Pč VV/Pč
Středa MedV Aj Čj Vz M F   Ch LCCh
Čtvrtek Tv Tv Čj M Z      
Pátek Ajk1/2 Hv Nj/Čj-s Čj sloh Aj1/Aj2 D      

Aj1 = Ajk1: Krejča, Matička, Ronešová, Tankovský,  Nyamchuluun, Hendrych

Aj2 = Ajk2: Kapustyanskiy, Ondrušková, Procházková, Rejnová, Štěpánková, Ziml, Terribas

Nj nemají: Ziml, Rejnová - tito žáci mají Aj-s (Seminář v angl. jazyce) a Čj-s

Vv je 1x za 14 dní dvě hodiny a střídá se s Pč - Svět práce. Svět práce bude vždy od 14,00 do 15,30hod.

LCCh jsou 1x za 14 dní a začínají 4. října.

 

Týdenní plán 20.11. - 24.11. 2017

Akce +Změny

 

Čj

Hravá čeština 8: Slovesný vid  str. 14,15; Dú str.15, cvič. 7

Literatura : Jan Ámos Komenský

Sloh: Čj9 -Fraus -Výtah - Globální problémy lidstva

Mat

Procenta

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: Verb patterns- slovesa s -ING (avoid, admit, confess, deny, look forward to, mind, regret, risk, spend, suggest) - v pondělí test. ZDE si můžete slovesa procvičit.

Unit 1C - čtení + překlad. Test v pátek - slovíčka 1B,C (mají na papírech). Zde můžete procvičovat slovíčka: 1B a 1C. Opakujeme celý Unit 1.

Aj 2:

Nj  
Zem Čtvrtletní písemná práce, Pardubický kraj
D Čtvrtletní písemná práce
Ov Test: významné osobnosti - v čem byly úspěšné

Svalová soustava - úvod, opakování kosterní soustavy

Písemná práce - kosterní soustava

Fyzika

změna vnitřní energie tělesa konáním práce, kalorimetrická rovnice, vedení tepla

Chemie

Výpočty koncentrace - prověrka. Voda.

Vz Zdraví
Vv -

MedV 

Odpadá. 

Mediální výchova

Tv

Kluci: Volejbal HČJ

Dívky: Florball

Pč-Svět práce
 

 

Týdenní plán 13.11. - 16.11. 2017

Akce +Změny

V úterý 14.11. Kino Crystal: Film Milada - Přihlášení žáci se sejdou v 17.20 před kinem. Začátek v 17.30, konec asi v 19.15.

Čtvrtek 16.11. Projektový den - "Den samotové revoluce" - jak se žilo v ČSSR. 

Pátek 17.11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

Čj

Ml: Čj8 - Fraus: Dú - str.12, cvič. 6,7; Obohacování slovní zásoby - str.14, cvič.11,12,13; str. 15 - Co to je šikanování

Lv: Sonety - W. Shakespeare

Sloh: Výtah - ČJ 8, Fraus str. 97-98

Mat

Prověrka - Graf přímé a nepřímé úměrnosti. Procenta - výpočet počtu procent ze základu.

Dú na pondělí 13.11 - PS 30/A-6 a),c), A-8 a)

Dú na pondělí 20.11. - PS str.43/ doplnit vše, co jste nestilhi ve škole

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: 

Aj 2:

Nj  
Zem Pardubický kraj
D Marie Terezie a syn Josef
Ov  

Stavba kostí

Fyzika

teplo, změna vnitřní energie tělesa konáním práce, kalorimetrická rovnice, vedení tepla

Plánovaná (13.11.2017) písemná práce na známku (tzv. čtvrtletka), oznámeno žákům 06.11.2017

Chemie

Hmotnostní koncentrace roztoku.

Máte PL na výpočty koncentrace, vše je na nich vypočítané. Vyzkoušejte si příklady vypočítat sami znovu a zkontrolovat si vaše výpočty podle pracovního listu.

V pondělí 30.11. bude na výpočty prověrka!

Vz Výjimečně náhrada výtvarné výchovy - dokončení klobouků - lepidlo, nůžky, kružítko, pravítko
Vv -

MedV 

 

Mediální výchova

Tv

Kluci: ------------------

Dívky: ------------------

Pč-Svět práce ----------------------------

 

Týdenní plán 6.11. - 10.11. 2017

Akce +Změny

Út 7.11. Svět práce - Burza škol KD Crystal.

Odcházíme společně ze školy po 3. vyučovací hodině, návrat kolem 13h ke škole, oběd a odpolední vyučování -  Dějepis a Zeměpis. 

Čtvrtek 9.11. není matematika, místo ní bude informatika

Čj

Ml: Obohacování slovní zásoby - str. 12, cvič. 4, 5; str. 13 - výslovnost přejatých slov; napište si do sesešitu 5 přejatých podst. jmen, 5 přejatých přídavných jmen a 5 přejatých sloves

Lv: William Shakespeare - žvot a dílo; divadlo - myšlenková mapa

Sloh: Komunikace a sloh - Čj Fraus, str. 96 - výpisky - heslovitě nejdůležitější myšlenky

Mat

Graf nepřímé úměrnosti

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: Unit 1: Verb patterns - verbs with TO infinitive, Too x Enough .... test: překlad vět v pátek

Aj 2:

Nj  
Zem ČR- Pardubický kraj
D Novověk - Francouzská revoluce
Ov Osobnost

Kosterní soustava - Hrudník a kostra horní a dolní končetiny

Fyzika

tepelné jevy, vnitřní energie tělesa, teplo, změna vnitřní energie tělesa konáním práce

Chemie

Hmotnostní koncentrace roztoku - hmotnostní zlomek.

Vz Zdraví - úvod
Vv -------------------------

MedV 

Vánoční videopřání - příprava

Mediální výchova

Tv

Kluci: 1. h. nácvik na spartakiádu (na projektový den Sametové revoluce), volejbal HČJ

Dívky: 1. h. nácvik na spartakiádu (na projektový den Sametové revoluce),

2. h - basketball

Pč-Svět práce Burza škol KD Crystal.

 

Týdenní plán 30.10. - 3.11. 2017

Akce +Změny

Út 31.10. není 3.h. Inf, místo ní je hodina Mat navíc.

Pá 2.11. je spojená hodina AJ (5.h.), chybí p.uč. Plíhalová

Út 7.11. Svět práce - Burza škol KD Crystal.

Odcházíme společně od školy ve 14hod, konec v 15,30, rozchod samostatně od KD Crystal.

Čj

Ml: Čj 8 - Fraus, str. 10: pravopis přejatých slov, pravopisně počeštěná slova,str. 11 - Vlastní jména osobní a zeměpisná

Lv:William Shakespeare: Romeo a Julie(Hravá literatura 7, str.58, 59)

Sloh: Komunikace a sloh - Výtah, stručná historie e - mailu; charakteristika literární postavy - Lakomá Barka

Mat

Graf přímé úměrnosti

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: Unit 1: Verb patterns - verbs with TO infinitive (test - slovesa)

Aj 2: Spark1// Grammar 3b

Nj  
Zem ČR- Liberecký kraj
D Osvícentství
Ov  

Kosterní soustava

Fyzika

Jednoduché stroje

Chemie

Destilace, krystalizace. Hmotnostní zlomek, koncentrace roztoku.

Dú na pondělí 30.10. List "Přemýšlej"

Vz Člověk ve zdraví a nemoci
Vv Rentgenový snímek - koláž

MedV 

 

Mediální výchova

Tv

Kluci: florbal

Dívky: Basketball

Pč-Svět práce -----------------------------


 

Týdenní plán 23.10. - 27.10. 2017

Akce +Změny

V úterý není informatika, místo toho bude Čj - mluvnice.

Ve čtvrtek 26.10. a v pátek 27.10. jsou pro žáky PODZIMNÍ PRÁZDNINY.

Čj

Ml: Stavba, tvoření a význam slov, kořen, slova příbuzná - pracovní list

Lv: Nezapomeňte Dú - vyplňte list na téma Gargantua a Pantagruel; nová látka: renesance v Itálii - Giovanni Boccaccio - Dekameron

Mat

Nepřímá úměrnost, slovní úlohy řešené trojčlenkou.

Dú na pondělí 23.10. PS 38/A-2

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: Přítomný čas prostý a průběhový - test ve středu. Verb patterns - spojování sloves.

Nj  
Zem Severočeský kraj
D Osvícenství
Ov

Temperament, charakter.

DÚ: Zjisti, co znamenají pojmy egoista, altruista.

Úvod do biologie člověka

Fyzika

jednoduché stroje, opakování probrané látky, příklady

Chemie Suspenze, emulze, pěna, aerosol. Usazování, odstřeďování, filtrace
Vz Manželství
Vv ---------------------------------------

MedV 

Druhy záběrů.

Pokud máte, na hodinu si doneste mobil či tablet s fotoaparátem a přístupem na internet (wifi). 

Mediální výchova

Tv

Kluci:  ------------------------- 

Dívky: -------------------------

 

Týdenní plán 16.10. - 20.10. 2017

Akce +Změny

V úterý 17.10. je 3. hodinu matematika (není Inf).

Ve středu 18.10. jsou od 15.00 - 15.45 LCCh.

Ve středu 18.10. jsou třídní schůzky od 16. hodin.

Čj

Ml: Obohacování slovní zásoby - archaismy, slova přejatá - Čj 8 - str.9,10

Lv:  Renesance ve Francii - Francois Rabelais: Život Gargantuův a Pantagruelův

Sloh: Úvod k výuce slohu; Výtah, Čj 8 str. 96 - 97

Mat

Přímá úměrnost, slovní úlohy řešené trojčlenkou.

Dú na pondělí 23.10. PS 38/A-2

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Aj

Aj 1: Unit 1: uč. str. 10 - stále se zkouší čtení a překlad. Test ze slovíček v pátek. Přítomné časy - opakování.

Nj  
Zem ČR - řeky
D Francouzská revoluce
Ov

Sebepoznání, sebehodnocení; subjektivní a zrcadlové já.

V pondělí 16. 10. písemná práce ze savců!

Úvod do biologie člověka

Fyzika

Ohlášený test dne 16.10.2017, přeměna energie - příklady využití, jednoduché stroje

Chemie Směsi stejnorodé a různorodé. Filtrace.
Vz Rodina
Vv Halloweenské siluety - temperové barvy, tuš, štětec
MedV

Druhy záběrů - video, fotografie

Mediální výchova

Tv

Kluci: florbal v tělocvičně

Dívky: Volejbal - nácvik herních činností

Pč-Svět práce