Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

7.A - Mgr. Zuzana Ledvinová

ZMĚNY ROZVRHU A UPOZORNĚNÍ

Pondělí 18.9. Přineste omluvenky (i ti, kteří v 1. týdnu chyběli ve škole a nejeli na adaptační kurz)

...................................................................................................................................................................

Sportovní hry pro druhý stupeň!

Kdy: každý pátek v čase 14:00 – 14:45, začínáme již tento pátek 15. 9.!

Kde: v tělocvičně na ZŠ Lada (sraz v 14:00 před vchodem nebo v chodbě před tělocvičnou)

S sebou: boty do tělocvičny a sportovní oblečení

Přihlášky u p. uč. Ledvinové!

 

Kroužek Erasmus pro druhý stupeň!

Kdy: každý čtvrtek o velké přestávce, začínáme již tento čtvrtek 21. 9.!

Kde: v jazykové učebně - dostavte se ihned po skončení druhé vyučovací hodiny!

S sebou: něco na zápisky

Přihlášky u p. uč. Ledvinové!

...................................................................................................................................................................

Pokyny k tělesné výchově:

Každé ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Ledvinové či p. uč. Ličíka. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

.........................................................................................................................................................................

Naše škola je partnerskou školou projektu NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země) a podporuje ochranu deštných pralesů na Sumatře. Ve škole stále sbíráme plastová víčka - výtěžek přispěje na koupi alespoň části území rezervace Green life na Sumatře. Někteří žáci již vloni i letos přispěli na koupi několika mpralesa, kde nebudou stromy ani zvířata ohrožována. Letos jsme také předali peníze na zakoupení fotopasti za 3 800,- Kč, díky které budou zvířata v Národním parku monitorována a díky které bude snadnější bojovat proti pytlákům, kteří zvířata zabíjejí.

Za všechny vaše příspěvky moc děkujeme! M. Kyselovská

Podívejte se na stránky NEPZ.cz

..........

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)   

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Obědy v měsíci ČERVNU 2017:  Bijelić 646,-Kč   Dalecký 714,-Kč   Hudrlík 442,-Kč    Jílek 578,-Kč   Kettner 680,-Kč   Kořínková 612,-Kč  Marušiak 646,-Kč   Píchová 714,-Kč   Žahourek 680,-Kč   Prokešová 340,- Kč

........................................................................................................................................................................

 Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky nebo v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře).


Informace pro platbu adaptačního pobytu "Jsme kamarádi?"

Platbu lze provést v hotovosti u paní zástupkyně Kyselovské nebo na účet, na který platíte školné. Ale pozor! Jako variabilní symbol napište  číslo: 92017. Do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno a příjmení přihlašovaného žáka / přihlašované žákyně.

 

______________________________________________________________________________________

 

Týdenní plán: 11.9. - 15.9.

služba: Hanvaldová + Issakov

ČJ 

Mluvnice: organizace předmětu, požadavky; jazykové hry a zahřívačky

Sloh: Kamarádi - zpracování adaptačního kurzu pro časopis

Literatura: /

Čtenářský deník, doplňující info a požadavky viz přiložené soubory zde na týdenních plánech.

Předmětový blog. 

Ma

ARIT: Zlomky - úvod (opakování)

GEO: Opakování látky minulého ročníku
 

AJ

AJ1:

AJ2

Ze

Zápis Dělení planety, Státy a hranice

 
F     
TV Chlapci: Jdeme do tělocvičny, Poučení BOZP, seznámení se základy gymnastiky
 
Vv  
  Rozmach křesťanství ve světě
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

Život mezi lidmi.

Socializace, resocializace, společnost.

Minorita, majorita. 

DÚ na příští týden: rodinný erb; učebnice s. 9; formát odevzdání: papír/čtvrtka A4

MN

Organizace předmětu

Co jsou to média? Já a média, média a já.

Mediální výchova

 

Týdenní plán: 18. - 22. 9.

služba týdne: Bijelić + Prokěšová

ČJ

Mluvnice: ve středu cvičný diktát, od následujícího týdne již opět budeme psát každý týden diktát na známku (desetiminutovka); opakování - mluvnické významy slov

Sloh: publicistika (rozhovor); rozvoj slovní zásoby

Literatura: úvod do literární teorie - literární druhy, žánry.

Čtenářský deník, doplňující info a požadavky viz přiložené soubory zde na týdenních plánech.

Předmětový blog. 

Ma

Aritmetika:

Geometrie:

AJ

AJ 1:

AJ 2:

Ze  
Paryby a ryby - úvod
F  
TV

Dívky jdou na TV dovnitř! Sraz před vchodem do tělocvičny ZŠ Lada v 7:50! Budeme hrát basketbal + nás čeká poučení o bezpečnosti.

Chlapci: Jdeme do tělocvičny, Poučení BOZP, seznámení se základy gymnastiky

Vv Dokončení výkresů z minulé hodiny.
Ch  
 D  
Ov

Člověk a společnost - rodina. 

Připomínám DÚ (viz Bakaláře) - rodinný erb. Odevzdání na papíru či čtvrtce ve formátu A5 (malý sešit), nebo A4 (klasický papír, formát velkého sešitu). 

Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
MN

Média a já - jaká media používám, jak je používám a je to správně?

Mediální výchova

Akce