Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

6.A - Mgr. Ladislav Ličík

 
UPOZORNĚNÍ:
Do 18. 10. probíhala zkušební verze změn ve školním řádu. Od 19. 10. platí nová pravidla: každý měsíc budou vyhodnocovány poznámky vašeho zapomínání či porušování školního řádu. Pakliže jich nasbíráte 5, bude vám uděleno napomenutí třídního učitele. S každými dalšími pěti zapomenutími či pěti porušeními šk. řádu bude stupeň výchovného opatření zvýšen!!! Na konci listopadu proběhne první takové vyhodnocení.

Hledáme hodně šikovných maminek či babiček,

ochotných pomoci nám při výrobě dárků pro naše zahraniční hosty, kteří navštíví naši školu začátkem února v rámci projektu Erasmus+.

Rádi bychom každému nadělili ručně vyrobenou šálu vzhledu české vlajky, což ovšem znamená více než třicet šál.

Proto uvítáme pomoc od kohokoli!

Parametry šály:

Pletená, háčkovaná, ušitá či jakkoli jinak vyrobená.

Délka: 170 – 180 cm

Šířka: 15 – 16 cm

Prosím, informace o tom, kdo by mohl vyrobit kolik šál, posílejte do konce října p. uč. Ledvinové na email: ledvinova.zuzana@skolaklic.cz

Hotové šály bychom potřebovali nejpozději do poloviny ledna.

Předem mockrát děkujeme za pomoc!!!  J

...................................................................................................................................................................

ZMĚNA ŠKOLNÍHO ŘÁDU!!!

Nezapomeňte, že od 1.10.2017 platí zákaz používání mobilních telefonů v budově druhého stupně při výuce i o přestávkách (výjimkou je pouze přestávka před odpoledním vyučováním). Pokud si žáci  mobilní telefon do školy přinesou, škola za něj nezodpovídá a je povinností žáků jej ihned po příchodu do budovy uzamknout ve své skříňce! V případě potřeby kontaktovat rodiče mohou žáci využít školní telefon nebo po domluvě s učitelem si dojít pro ten svůj.

______________________________________________________________________________________

Pokyny k tělesné výchově:

Každé ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Ledvinové či p. uč. Ličíka. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)   

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Obědy v měsíci ZÁŘÍ 2017: 
Bacaglini 432,-Kč    Benešová 396,-Kč     Fiala 180,-Kč      Ištok 288,-Kč       Karčová 432,-Kč     Krejčová  468,-Kč     Prokešová D. 468,-Kč      Šembera 432,-Kč     Vlčková 432,-Kč      Zikmundová 468,-Kč  Vacek 288,-Kč          Hadinec J. 396,- Kč    Hadinec J. 396,- Kč

Obědy v měsíci ŘÍJEN 2017: 

Bacaglini 720,-Kč    Benešová 684,-Kč     Fiala 612,-Kč      Ištok 612,-Kč       Karčová 720,-Kč     Krejčová  720,-Kč     Prokešová D. 648,-Kč      Sellami 216,-Kč           Šembera 720,-Kč     Vlčková 576,-Kč      Zikmundová 684,-Kč  Vacek 720,-Kč          Hadinec J. 720,- Kč    Hadinec J. 720,- Kč

 

6.A

6.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Tv Tv Aj M Čj M Z   Th  
Úterý Čj sem MedN D Čj SL        
Středa M Čj M Z Inf Fy Ov      
Čtvrtek Aj Čj LV M D      
Pátek Fy Ink Hv M Aj      

.........................................................................................................................................................................

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)   

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Omlouvání nepřítomnosti

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky nebo v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře).

Omluvenky se budou vyřizovat každé pondělí při třídnické hodině za uplynulý týden. Páteční absence bude omluvena taktéž hned v pondělí, pokud žák bude ve škole. Pozdější omluvení nepřítomnosti Vašich dětí budu řešit přímo s Vámi telefonicky nebo mailem. 

----------------------------------------------------

Na předmět vaření vybírám 200,-kč na suroviny na celý školní rok. Děkuji. V.Rusková

-------------------------------------------------------

Týdenní plán 20. - 24.11

Služba: Karčová, Šembera

ČJ 

Mluvnice: podstatná jména - výjimky, nepravidelnosti - procvičení; v pondělí test na velká/malá písmena a koncovky podst. jmen 

Sloh: osobní dopis (mám pro vás velké překvapení, máte na co se těšit!)

Literatura: odpadá

Zadání DÚ společně s datem odevzdání najdete vždy v Bakalářích.

Čtenářské deníky - info viz soubor připnutý zde. 

Ma

ARIT: Převody jednotek délky s des. čísly.
GEO: Dokončení úhlů.

Vzhledem k opakované nepřipravenosti žáků budou do odvolání hodiny geometrie začínat krátkou desetiminutovou písemkou na aktuálně probírané téma.

AJ

Aj 1: Lekce třetí - dům, nábtek a jeho umístění. There is/are

Aj 2: množné číslo; have got (věta oznamovací, tázací + odpověď)

Ze

jak vznikají ostrovy

hydrosféra

pozor: tento týden budu uzavírat čtvrtletní klasifikaci

Mikroskopování

Rostliny - úvod

pozor: tento týden budu uzavírat čtvrtletní klasifikaci

F   

Písmená čtvrtletní práce

TV

chlapci - gymnastika, šplh

dívky: volejbal HČJ, posilování

 

D Úrodný půlměsíc- Babylonská říše
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

Pravidla, normy.

MedV

Zprávy a zábava - infotainment. Příprava zpravodajského spotu.