Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

6.A - Mgr. Ladislav Ličík

ZMĚNY ROZVRHU A UPOZORNĚNÍ

Pondělí 25.9. 1. a 2.h. TV (s L. Ličíkem), 3.h. F, 4.h. Aj, 5.h. M, 6.h. Čj. Výuka končí ve 13:30.

Úterý 26.9. 1.h. Nj/Čjs, 2.h. Dj, 3.h. Čj, 4.h. Z, 5. a 6.h. Pč (skupina č. 2). Výuka končí pro 1. skupinu v 11:40 a pro 2. skupinu ve 13:30.

Středa 27.9. 1.h. Aj (s V. Ruskovou), 2.h. M, 3.h. F, 4.h. Čj, 5.h. MedV. Výuka končí v 12:35.

Čtvrtek 28.9. Státní svátek: Den české státnosti (v tento den byl roku 935 zabit svým bratrem Boleslavem český kníže sv. Václav, patron Čech a Moravy).

Pátek 29.9. ředitelské volno!

Zajímá nás váš názor na to, jak by se měl jmenovat školní časopis ZŠ Klíč. Zúčastněte se průzkumu mezi žáky, rodiči a učiteli na této adrese (dotazník Google Form).   

______________________________________________________________________________________

Sportovní hry pro druhý stupeň!

Kdy: každý pátek v čase 14:00 – 14:45, začínáme již tento pátek 15. 9.!

Kde: v tělocvičně na ZŠ Lada (sraz v 14:00 před vchodem nebo v chodbě před tělocvičnou)

S sebou: boty do tělocvičny a sportovní oblečení

Přihlášky u p. uč. Ledvinové!

Kroužek Erasmus pro druhý stupeň!

Kdy: každý čtvrtek o velké přestávce, začínáme již tento čtvrtek 21. 9.!

Kde: v jazykové učebně - dostavte se ihned po skončení druhé vyučovací hodiny!

S sebou: něco na zápisky

Přihlášky u p. uč. Ledvinové!

______________________________________________________________________________________

Pokyny k tělesné výchově:

Každé ráno čeká služba v 7:40 před kabinetem učitelů na potřebné náčiní. V případě, že půjdeme do tělocvičny, sraz je u ZŠ Lada před vchodem do jídelny a tělocvičny v 7:45. Dovnitř nikdo nevstupuje bez přítomnosti p. uč. Ledvinové či p. uč. Ličíka. Pokud nám počasí umožní jít ven, scházíme se v 7:55 již převlečení u atletického stadionu za ZŠ Lada.

povinné vybavení na TV: vhodné oblečení, přezůvky do tělocvičny s čistou světlou podrážkou!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.A

6.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí Tv Tv Aj M Čj M Z   Th  
Úterý Čj sem MedN D Čj SL        
Středa M Čj M Z Inf Fy Ov      
Čtvrtek Aj Čj LV M D      
Pátek Fy Ink Hv M Aj      

 

.........................................................................................................................................................................

Cena za oběd v jídelně ZŠ Lada od 1.9.2017:

Žáci 11 - 14 let 35 Kč,-/ oběd  (zálohová platba za měsíc = 700 Kč)   

Žáci 15 a více let 42,-Kč/oběd (zálohová platba za měsíc = 840 Kč)

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY ZA OBĚDY NA 2. STUPNI: 205113623/0300 DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.

DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 11 NEBO 15 LET DO 31.8. ŠKOLNÍHO ROKU, JSOU JIŽ OD ZAČÁTKU ŠK. ROKU VE VYŠŠÍ KATEGORII (Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování).

Omlouvání nepřítomnosti

Dodržujte pravidla omlouvání při nepřítomnosti žáka ve škole!

Musí-li žák odejít z vyučování během dne, pak pouze v doprovodu zákonného zástupce. V případě, že si zákonný zástupce přeje, aby žák opustil školu sám, musí o to zákonný zástupce písemně požádat a žádost musí obsahovat čas odchodu včetně věty, že za něj zákonný zástupce od odchodu ze školy přebírá zodpovědnost.

Lze využít formulář, který je na konci této stránky nebo v sekci Základní škola (pro rodiče - žádosti a formuláře).

Omluvenky se budou vyřizovat každé pondělí při třídnické hodině za uplynulý týden. Páteční absence bude omluvena taktéž hned v pondělí, pokud žák bude ve škole. Pozdější omluvení nepřítomnosti Vašich dětí budu řešit přímo s Vámi telefonicky nebo mailem. 

______________________________________________________________________________________________  

Týdenní plán 25.9 - 29.9

Služba: Fiala, Zikmundová

ČJ 

Mluvnice: v pondělí diktát - obojetné souhlásky (vyjm. slova, shoda přísudku s podmětem) + mluvnické kategorie podst. jmen; kategorie čísla u jmen - podstatná jména pomnožná, hromadná, látková

Žáci si na hodiny ČJ budou nosit přepisovací/gumovací folie formátu A4, tj. jako velký sešit (ukazovali jsme si je na hodině).

Sloh: Vyplňování jednoduchých tiskopisů - podací lístek. PROSÍM KAŽDÉHO O PŘINESENÍ PODACÍHO LÍSTKU NA POŠTU.  Lze ho získat na poště, případně vytisknout na www.podacilistek.cz

Literatura: odpadá 

5. října test z ústní lidové slovesnosti.

Čtenářské deníky - info viz přiložený soubor.

Ma

ARIT: Přirozená čísla (opakování)

GEO: Opakování látky minulého ročníku

AJ

Aj 1: První lekce - národy a národnosti (slovní zásoba!)

Aj 2: Greetings; Module 1 - My school timetable.

Ze

Stát a hranice. Definice státu jako administrativní jednotky

Podmínky života a vznik života

Nezapomeňte přinést DÚ - prac. sešit str. 4 

F    Vlastnosti látek (skupenství)
TV

TV - chlapci i dívky společně, chybí p. uč. Ledvinová. Na Tv jdeme do tělocvičny, Florball 

Vv

-

D Období pravěku (etapy a vznik života)
Inf Viz:   www.informatika-na-klici.cz
Ov

odpadá

MedV

Moderní masová média - televize

https://klic-media.tumblr.com/