Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

4.A - Mgr. Markéta Kolomazníková

Konzultační hodiny: středa: 7:15 - 7:55 hod.

Prosím rodiče, kteří nebyli na třídní schůzce, aby si u mě domluvili náhradní termín. Děkuji.smiley

​Vybíráme 300 Kč na třídní fond a 300 Kč na plavání.

27. 9. Čaj o páté - akce pro rodiče (bez dětí smiley)

29. 9. ředitelské volno smiley

                    

                                                                  
 
RAČTE DÁL DO 4.A :
                                                                   
                                                             http://prvnaciklic.rajce.idnes.cz/
                                                              http://druhaciklic.rajce.idnes.cz/
 
 
Rozvrh 
 
4. A  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí M Vl-d Čj- čt TV - pl. TV- pl.    
Úterý Čj Čj M Aj    
Středa Čj M Čj Aj Vv Vv  
Čtvrtek Ajk Hv Čj M-geom.    
Pátek Čj M Ajk Vl-z Inf    

 

 
    TÝDENNÍ PLÁN OD : 18. 9. - 22. 9. 
 
 
Český jazyk
 
 
 
 
 
Opakování učiva nižších ročníků
Tvrdé a měkké souhlásky
Psaní vlastních jmen, řazení dle abecedy
Spodoba znělosti 
 
Sloh: vyprávění dle obrázků a dle osnovy...
 
 
 
Děti dostaly informace ke čtenářským deníkům. Tento školní rok budou vedeny jinou formou. ČD odevzdejte 27. 9.
 
 
 
 
 
 

Matematika

Číselná řada 1 - 1000
Porovnávání čísel 1- 1000
 
DÚ na úterý: PS str. 4 (dopočítat cvičení)
 
Přírodověda
 
 
Živá nežívá příroda
 
 
 
 
 

                Vlastivěda 

            

 

Vlastivěda dějiny

Pravěk

DÚ na pondělí 25. 9. dopsat si zápisky  na PL (mamut, archeologie)

 

 

Vlastivěda zeměpis

Česká republika

DÚ pro marody: uč. str. 3 a 4 

DÚ na pátek 22. 9. : vypracovat otázky na PL 

            Anglický jazyk
              

 

 

 

 
  Informatika

 
 

    Výtvarná výchova

 

          Tělesná výchova 

 

 

   

Pracovní činnosti