Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

2.A - Mgr. Zuzana Hlaváčková

2. TŘÍDA  
 

 TÝDENNÍ PLÁN OD 18.9.  DO 22.9.

 
2.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí Čj Čj M M Prv    
Úterý M Aj Čj Čj Vv    
Středa Tv Tv Čj Čj      
Čtvrtek M Čj/Aj Čj/Aj Hv    
Pátek M Čj Prv Inf      

                       

CO NÁS ČEKÁ: 

18.9. - 22.9.2017

Milí mravenci, 

tento týden nás čeká zase o něco víc učení, jelikož se chceme zdokonalovat a jak jsem s potěšením zjistila, už zvládáte náročnější úkoly. Na začátku týdne vás čeká překvapení. Udělal jsem změny v zasedacím pořádku, nebojte, zkusíme a uvidíme. Během uplynulých týdnů už jsem trošku okoukala, jak kdo pracuje a myslím, že vám taková změna přinese užitek. Nezapomeňte si užít víkend a v pondělí se na vás těším ve škole:))) 

                                                                                                                                 Zuza

 

INFORMACE PRO RODIČE:

Vážení rodiče, do žákovských diářů jsem vám vepisovala telefonní kontakt na mne, je Vám k dispozici pro řešení důležitých záležitostí. Jsem tomuto způsobu komunikace otevřena, avšak vás všechny prosím, kontaktujte mne nejlépe v čase po vyučování (viz. rozvrh hodin). Touto dobou bývám ve škole a mám již prostor na řešení otázek aj., mohu tedy řešit záležitosti týkající se vašich dítek mnohem efektivněji. Též jsem uváděla kontakt formou mailu s odkazem na školní... tedy: hlavackova.zuzana@skolaklic.cz.

    Děkuji všem za spolupráci:)

                                                                                                            S pozdravem a přáním pohodových dnů..

                                                                                                                         Mgr. Zuzana Hlaváčková  

 

KONANÉ AKCE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:

VÝSTAVA HUB S MYKOLOGICKOU PORADNOU

Vážení rodiče, 

vkládám tento příspěvek z jistých důvodů, zjistila jsem totiž, že v naší třídě se nachází několik vášnivých houbařů. Pokud půjdete na houby a budete mít chuť a čas se zastavit ve vlastivědném muzeu, můžete je obdarovat houbami, jež najdete při vašem společném lovu. My, celá třída, se na výstavu hub chystáme a určitě do muzea zavítáme. Třeba by to bylo pro někoho velké vyznamenání najít "svou houbu" v muzeu. 
22. - 24. 9. 2017
Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) si Vás dovoluje v termínu 22. - 24. 9. 2017 pozvat na rozsáhlou výstavu hub, představující druhy rostoucí v Libereckém kraji. Realizace programu bude probíhat v ambitu VMG od pátku do neděle. Samotná výstava bude doplněna mykologickou poradnou, vedenou zkušeným mykologem Josefem Slavíčkem. Právě sem lze přinést jakékoliv druhy hub, které si můžete nechat bezpečně určit, či se o nich více dozvědět.
Jako již tradičně, i v letošním roce bude výstava hub doplněna průvodním programem pro děti. Je pro ně připravena nejen tvůrčí dílna, ale také pracovní listy či vědomostními kvízy.

Výzva návštěvníkům
Pokud se chcete do výstavního programu aktivně zapojit a vidět své mykologické sběry veřejně prezentované, pak je tu příležitost pro vás. Houby je možné přinášet do vlastivědného muzea v termínu od 19. – 21. 9. 2017. Děkujeme za pomoc i vaší spolupráci.
Bližší informace u koordinátorky Ekoporadny Orsej – Veroniky Ličaverové, DiS. (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089).
Více informací můžete před akcí nalézt na www.muzeumcl.cz>
Program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, za finančního přispění Libereckého kraje.

My se společně na výstavu vydáme v pátek, 22.9. v rámci prvouky. 

DIVADLO

V příštím měsíci říjnu nás čeká kulturní akce v českolipském Jiráskově divadle. Jedná se o představení konající se v rámci Českolipského divadelního podzimu, představení s názvem Biograf (Cirk La Putyka).

Zde k nahlédnutí: http://www.cldp.cz/predstaveni/cirk-la-putyka-biograf-hp/

Cena vstupenky pro dítě je 70,- Kč. Tuto akci záměrně sděluji dopředu, jelikož bych částku již ráda čerpala z vybraného třídního fondu, který jsem pro toto pololetí nastavila na 300,- Kč. Prosím vás, rodiče, o včasné zaplacení a to nejpozději do konce měsíce září. 

     Opět vám všem velice děkuji za spolupráci :) 

P.S. Podrobnější info o začátku představení vyvěsím až s blížícím se datumem. 

                                                                                                                              * Zuzana *

KAŽDOU STŘEDU ZDRAVOU SVAČINKU! :)

 

KARIMATKY NA CVIČENÍ: 

Milí rodiče, 

napadla mne komfortní myšlenka... Při dlouhých a náročných dnech bývají děti často unavené a tak občas chodíme cvičit na koberec. Jelikož je nás ale jako smetí a nevejdeme se na něj, chtěla jsem vám navrhnout, zda máte chuť s dětmi probrat možnost donést si do školy jógamatku či jinou karimatku, na které by mohly odpočívat. Navíc, až budeme chodit do tělocvičny, děti mohou cvičit na podložkách a ne na studené, dost často ne moc čisté podlaze. Proberte spolu tuto možnost a dle libosti klidně noste podložku do třídy. Místo jí určitě najdeme:)

                                                                                                                          S pozdravem

                                                                                                                                Zuzana

JEŠTĚ JEDNA PROSBA.....

Prosím o pořízení švihadla na TV, děkuji:))))

  CO SE NAUČÍM
ČESKÝ JAZYK

Hlavní téma: Opakování učiva, prověřování znalostí z prvního ročníku:  "Co už umíme nebo bychom umět měli." Nácvik psaní velkého psacího D, E, K. Druhy vět. Čtení textu, důraz na správnost a plynulost. Bonusové úkoly pro rychlíky. Sloh - výprava do lesa na houby. Vyprávění krátkého příběhu, který může být podle pravdy a nebo i smyšlený.

Pracovní sešit, str. 4, 5.

Prověřování znalostí formou her, práce s pamětí, zdokonalování vyjadřovacích schopností;

práce s knihou, s učebnicí, se sešitem;

důraz na správné psaní (postavení ruky, prstů, držení pera při psaní, sklon sešitu); 

rozvíjení představivosti, schopnosti vyprávět příběh, návaznost na vypravování někoho jiného;

čtení textu z knihy, rozbor textu, rozvoj kreativního a logického myšlení;

počty slabik ve slově, počty slov ve větách, druhy vět;

dělení hlásek - souhlásky a samohlásky, další dělení, cvičení na procvičování látky;

MATEMATIKA

Hlavní téma: Úvod do opakování, shrnutí učiva z prvního ročníku: "Co už umíme nebo bychom umět měli.", prověřování znalostí; sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 11., učebnice str. 4.

Hra na procvičování sčítání a odčítání, posilování krátkodobé paměti: "Počítání se jménem" - dosazování hodnot za písmena, dosazování početních operací. Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 11.

Sčítání a odčítání formou  krokování. (viz. Fraus)

Slovní, logické úlohy.

Rozeznávání a modelování jednoduchých tvarů, útvarů, vnímání souměrnosti tvarů na ploše; tělesa nacházející se v realitě a jejich popis. 

Práce s pravítkem a kružítkem, propojení s Čj, Pč a Vv - vytváření narozeninového kola. Utváření představ o zlomcích, dělení celku na části.

ANGLICKÝ JAZYK

 

PRVOUKA

Pojmy: roční období, počasí, denní plán, příroda okolo nás, změny.
 
Hlavní téma:  Příchod nového ročního období, podzim, houby.
 
Vnímání změn počasí, barvy přírody, lesní skřítci a víly, jejich domečky - land art v přírodě. Plody, které se sklízejí na podzim, plody, které lze najít v lese - houby, výstava hub v muzeu. 
 
Učebnice a pracovní sešit, str. 16, 17.
 
Dopravní značky, bezpečnost.
Dopravní prostředky: vlak, kresba a malba vlakové soupravy, propojení s Vv, tvoření 
 

IFORMATIKA

Viz: www.informatika-na-klici.cz

ÚKOLY:
PONDĚLÍ

18.9.

 

DÚ ŠKOLÁCI: M - List, krokuj! Vysvětlivky na papíře. 

MARODI: M, procvičujte sčítání a odčítání do 10 i přes 10. Přikládám obrázek ke stažení, je to pracovní list, který mají děti za domácí úkol, krokujte a počítejte. 

Čj, pracovní sešit, str. 4. Prv - mrkni na informace ohledně jmelí, prozkoumej, co nyní můžeš v přírodě najít za zajímavé bobule, pokud něco při ozdravné procházce najdeš, zkus něco vyrobit, když ne, nevadí. Dej si čaj:) 

ÚTERÝ 19.9.

DÚ ŠKOLÁCI: 

MARODI: 

STŘEDA 20.9.

DÚ ŠKOLÁCI: 

MARODI: 

ČTVRTEK 21.9.           

DÚ ŠKOLÁCI: 

MARODI: 

PÁTEK 22.9.

DÚ ŠKOLÁCI: 

MARODI: 

 

 

 

 

OHLÉDNUTÍ:

 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
1.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí              
Úterý              
Středa              
Čtvrtek              
Pátek