Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

5.A - Mgr. Hana Bronišová

5. TŘÍDA 
   
    
 
Fotoalba jsou nově zaheslovaná-přístupové údaje si vyžádejte

 TÝDENNÍ PLÁN OD 25.9.  DO 29.9. 2017

 
5.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí AJ/AJK M ČJ HV    
Úterý M AJ/AJK ČJ M    
Středa ČJ ČJ VLz M AJ INF  
Čtvrtek VLd AJ ČJ ČJ M    
Pátek TV TV ČJ - čt VV    

                       

CO NÁS ČEKÁ: 

 

26.9. KONČÍ VYUČOVÁNÍ V 11.40

27.9. ČAJ O PÁTÉ - PRO RODIČE, KTEŘÍ S NÁMI V LOŇSKÉM ROCE TVOŘILI NA SOBOTNÍCH DÍLNIČKÁCH laugh

28.9. STÁTNÍ SVÁTEK

29.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

DO KONCE ZÁŘÍ VYBÍRÁM TŘÍDNÍ FOND NA 1. POLOLETÍ / 300 KČ /. DĚKUJI.

 

 

    KONZULTAČNÍ HODINY: ÚTERÝ 8.00 - 9.00. PROSÍM O PŘEDCHOZÍ DOMLUVU.            

 

PŘEDMĚT
CO SE NAUČÍM
ČESKÝ JAZYK

ČJ - MALÝ PS STR. 4/5 - KDO NESTIHL + ČÍTANKA STR. 3 - CO JE TO BÁSEŇ, VERŠ, SLOKA, RÝM, RYTMUS - PO PRÁZDNINÁCH

SLOVO A JEHO STAVBA - UČ STR. 17 - 23

- KOŘEN, PŘEDPONA, PŘÍPONA, KONCOVKA

- PS STR. 10 - 13

OPAKOVÁNÍ UČIVA ZE 4. ROČNÍKU

- NAUKA O SLOVĚ, STAVBA SLOVA, PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA

- VYJMENOVANÁ A PŘÍBUZNÁ SLOVA

- PS STR. 8 - 9

 

 

 

- ČTENÁŘSKÝ DENÍK - KDO NEPŘINESL, TAK V PÁTEK 22.9.

MATEMATIKA

Hodiny GEOMETRIE: úterý 4. hod. a čtvrtek 5. hod. Prosím o dohlédnutí na přípravu a pomůcky!
 
 
ARITMETIKA: početní operace s přírozenými čísly¨, rozvinutý zápis čísla, porovnávání
 
GEOMETRIE: geometrie v rovině - základní pojmy (bod, úsečka, polopřímka, přímka) - střed a osa úsečky
 
DÚ: 
Pondělí: PS 5/první polovina sloupečku
Úterý: PS 35/ 4 + 36/5
Středa: PS 5/11,12,13
Čtvrtek (geo): PS 36/7 + 37/1 
(časem smažu: uč. = učebnice, PS = pracovní sešit, vždy strana/cvičení,
                          úkoly z ARIT/GEO jsou na hodiny ARIT/GEO => ze středy větší                             úkol až do pondělí )
ANGLICKÝ JAZYK

AJ1: Opakování - přítomný čas prostý (opakované děje, zvyky), důraz na s/es ve třetí osobě jednotného čísla. Slovíčka: jednou/dvakrát denně, týdně, vždy, často, občas, nikdy, atd.
V pondělí 25.9. krátký písemný test z 1. lekce (opakování).

 
AJ2: Unit 1:  Čtení a překlad textu ; countries ( Nacvičit správnou výslovnost zemí v podle učebnice );  umět najít na mapě světa všechny kontinenty 
 
Rozlišit a správně používat slovesa MÍT a BÝT bývá v angličtině hodně obtížné. Tedy, obtížné to není, ale děti s tím vždy hodně bojují. Budeme to dlouho procvičovat a budou dostávat úkoly na procvičení doma. Prosím, dohlédněte, aby úkoly vypracovali. Jedničku z angličtiny mohou pouze ti, kteří zvládnou slovesa BÝT a MÍT a přivlastňovací zájmena. yes
 
PŘÍRODOVĚDA

 VLASTIVĚDA

ČLOVĚK V PŘÍRODĚ - ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA
- UČ STR. 9 - 10 - KONTROLA ZÁPISU PRACOVNÍHO LISTU
 
NEŽIVÁ PŘÍRODA
VODA, VZDUCH - UČ STR. 11 - 12
 
 
 
ZEMĚPISNÁ ČÁST
- CESTUJEME A OBJEVUJEME NAŠI VLAST - prezentace ve skupinách
 
DĚJEPISNÁ ČÁST
OPAKOVÁNÍ UČIVA 4. ROČNÍKU - DOBA KAMENNÁ - NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN
UČ STR. 2 - 5
VLD - DODĚLEJTE PL STR. 2 - 5 / KONTROLA PO PRÁZDNINÁCH /
- PŘINESTE SI DESKY S EUROOBALY
 

IFORMATIKA

Viz: www.informatika-na-klici.cz

ÚKOLY:
PONDĚLÍ

25.9.

 

ČJ - PS STR 9/10 - + VYZNAČ PODMĚT A PŘÍSUDEK

MARODI:

ČJ - PS STR. 9/5, 11

ÚTERÝ 19.9.

ČJ - UČ STR. 12/ 2b - do sešitu přepiš vyznačená slovesa a urči osobu, číslo, způsob, čas

MARODI:

 

STŘEDA 20.9.

OPRAVA DIKTÁTU - KDO NEMĚL + PROCVIČUJTE SI PODSTATNÁ JMÉNA A SLOVESA, BUDE TESTÍK smiley

VLZ - DODĚLAT PREZENTACI SVÉHO KRAJE

MARODI: 

VYBER SI KRAJ A UDĚLEJ PRACOVNÍ LIST - KRÁTCE!!!!

ČTVRTEK 21.9.

ČJ - PS STR. 8/ 2 - PŘEPIŠ SPRÁVNĚ DO SEŠITU + PS STR. 8 / 3 - KDO NESTIHL

ČJ - PS STR.9/6 - TRÉNUJTE

VLD - DODĚLEJTE PL STR. 2 - 5 

MARODI:

VLD - PRACOVNÍ LIST STR. 2 - 5

PÁTEK 22.9.

PROCVIČUJTE SI SHODU PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

ČJ - MALÝ PS STR. 4/5 - KDO NESTIHL + ČÍTANKA STR. 3 - CO JE TO BÁSEŇ, VERŠ, SLOKA, RÝM, RYTMUS

PŘ - DODĚLAT PRACOVNÍ LIST UČ STR. 9 / MYŠLENKOVÁ MAPA NEBO VÝPISKY / + STR. 10 / NAKRESLI A POPIŠ PŘÍRODNINU - SUROVINU - VÝROBEK /

MARODI:

TO SAMÉ MARODI wink

 

OHLÉDNUTÍ:

MILÍ PÁŤÁCI,

A JE TU PODZIM A MĚSÍC ZÁŘÍ JE POMALU ZA NÁMI....UČENÍ SE ROZEBĚHLO NA PLNÉ OBRÁTKY. TAKÉ JSME BYLI POPRVÉ V KNIHOVNĚ, KDE JSME SI VYPRÁVĚLI O SVATÉM VÁCLAVOVI. BUDEME SE OPĚT PRAVIDELNĚ SETKÁVAT. TÝDEN, KTERÝ NÁS ČEKÁ,JE KRÁTKÝ, TŘÍDENNÍ. ALE POJEDEME NAPLNO....

VE STŘEDU CHCI POZVAT MAMINKY A TATÍNKY, KTEŘÍ S NÁMI V LOŇSKÉM ROCE TVOŘILI NA SOBOTNÍCH DÍLNÁCH, NA POSEZENÍ U ČAJE. TENTOKRÁT BEZ DĚTÍ.....

TAKÉ BYCH CHTĚLA  PODĚKOVAT ZA PAPÍRY NA KRESLENÍ A DO KOPÍRKY MAMINCE LUCKY A BABIČCE DAVÍDKA smiley.

UŽIJTE SI VÍKEND A V PONDĚLÍ AHOJ....HANA B.

 

 
 
 
 
Rozvrh 5.A
5.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí AJ/AJK M ČJ HV    
Úterý M AJ/AJK ČJ M    
Středa ČJ ČJ VLz M AJ INF  
Čtvrtek VLd AJ ČJ ČJ M    
Pátek TV TV ČJ - čt VV