Ředitelka:dolejsi.lucie@skolaklic.cz
Zástupce ředitele:  m.kyselovska@email.cz
 
Ředitelka:  602 313 517
1. stupeň:  487 521 560
2. stupeň:  702 035 692
{FUNC getTitle() FUNC}

5.A - Mgr. Hana Bronišová

5. TŘÍDA 
   
    
 
Fotoalba jsou nově zaheslovaná-přístupové údaje si vyžádejte

 TÝDENNÍ PLÁN OD 20.11.  DO 24.11. 2017

 
5.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí AJ/AJK M ČJ HV    
Úterý M AJ ČJ M    
Středa ČJ ČJ VLz M AJ INF  
Čtvrtek VLd AJ/AJK ČJ ČJ M    
Pátek TV TV ČJ - čt VV    

                       

 

CO NÁS ČEKÁ: 

DNE 21.11. SE OD 7:00 do 14:50 HOD KONÁ V PROSTORÁCH ŠKOLY ADVENTNÍ JARMARK. MŮŽEME SI ZA SYMBOLICKOU CENU NAKOUPIT DROBNOSTI, KTERÉ PRO NÁS VYROBILY NAŠE DĚTI...

OD 21.11. - 23.11 MŮŽETE VE ŠKOLE POTKAT UČITELÉ ZE ZAHRANIČÍ, KTEŘÍ NÁS NAVŠTÍVÍ V RÁMCI   PROJEKTU ERASMUS. 

ZMĚNA ROZVRHU:

ÚT: M. AJ, ČJ, M, ČJ

STŘ: VLz, PČ, PČ, M, AJ, INF

CO NÁS ČEKÁ:

4.12. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO RODIČE OD 16.00 - 17.00 HOD - MUZEUM

5.12. ČERTÍ REJ - MŮŽETE PŘIJÍT V MASCE wink

15.12. SUPERKLÍČÁK - 8.00 - 10.00 

19.12. SKŘÍTKOVSKÁ NOC

21.12. VÁNOČNÍ DÍLNY S RODIČI

22.12. TŘÍDNÍ BESÍDKA

 

    KONZULTAČNÍ HODINY: ÚTERÝ 8.00 - 9.00. PROSÍM O PŘEDCHOZÍ DOMLUVU.           

 

...................................................................................................................................................................

 

 

PŘEDMĚT
CO SE NAUČÍM
ČESKÝ JAZYK

 

ZMĚNY PŘI ODVOZOVÁNÍ SLOV - UČ STR. 46 - 47

SKUPINY BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ - UČ STR.48 - 49

PŘÍPONY -NÝ, -NÍ - UČ STR.50 - 51

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA UČ STR. 52 - 53

PROCVIČUJTE SI PODSTATNÁ JMÉNA A SLOVESA + URČOVÁNÍ JEJICH MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ

PŘEDPONY S-, Z-  PS S TR. 16 - 19

PŘEDPONY OD-, NAD-, POD-, PŘED-, ROZ-, BEZ-, VZ-

PŘEDLOŽKY S, Z - UČ STR. 41 - 42

SLOVO A JEHO STAVBA - UČ STR. 17 - 23

SLOVO A JEHO STAVBA, TVOŘENÍ SLOV - UČ STR. 22 - 23

- KOŘEN, PŘEDPONA, PŘÍPONA, KONCOVKA

VYJMENOVANÁ A PŘÍBUZNÁ SLOVA

 

 ČÍTANKA STR. 25  - SLUNEČNÍ SOUSTAVA + STR. 26 ZEMĚ BALETKA + STR. 30 JAK DALEKO JE SLUNCE + STR. 32 TAJNÝ PŘÍBĚH SLUNCE

- NAUKA O SLOVĚ, STAVBA SLOVA, PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA

MATEMATIKA

Hodiny GEOMETRIE: úterý 4. hod. a čtvrtek 5. hod. Prosím o dohlédnutí na přípravu a pomůcky!
 
 
ARITMETIKA: V tomto týdnu budeme psát 10-minutovku na římské číslice (pouze převod "z" a "na" římské číslice)
 
GEOMETRIE: Osová souměrnost - obraz a vzor, zobrazení geom. útvarů v os. souměrnosti. 
 
DÚ:
ARIT: 
GEO:
ANGLICKÝ JAZYK

AJ1: Lekce šestá - slovní zásoba: jídlo. Počítatelné a nepočítatelné věci - some/any. Hlavně tvoření záporů a otázek. Pozor na výjimku: "Would you like some ...?"

 
AJ2: Unit 1:  Porozumění otázkám: What does he like? (CO má rád?), What is he like? (Jaký je?), What does he look like? (Jak vypadá?) Otázky na: jméno, věk, zemi, vzhled, co umí, jak vypadá, co má rád ...... test ve čtvrtek
Tento týden TEST - be x have got!!!
 
PŘÍRODOVĚDA

 VLASTIVĚDA

ČLOVĚK V PŘÍRODĚ - VESMÍR
HVĚZDY A SOUHVĚZDÍ - UČ STR. 29 - 30 - UDĚLEJ SI PRACOVNÍ LIST - KONTROLA 20.11.
 
ZEMĚPISNÁ ČÁST
 
ÚSTECKÝ A KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - VYTVOŘ SI PRACOVNÍ LIST - KONTTOLA 22.11.
 
DĚJEPISNÁ ČÁST
 
OSVÍCENSTVÍ - PŘEČTI SI UČ STR. 15 - 19 / NA 23.11. /
 

IFORMATIKA

Viz: www.informatika-na-klici.cz

ÚKOLY:
PONDĚLÍ

20.11.

 

 

MARODI:

 

ÚTERÝ 21.11.

 

MARODI:

 

STŘEDA 22.11.

 

MARODI: 

 

ČTVRTEK 23.11.

  

 

MARODI:

 

PÁTEK 24.11.

 

 

MARODI:

 

 

OHLÉDNUTÍ:

MILÍ PÁŤÁCI,

MÁME ZA SEBOU TÝDEN PLNÝ ZÁŽITKŮ. VE ČTVRTEK JSME SE SPOLEČNĚ VYDALI NA DRUHÝ STUPEŇ, KDE JSME SPOLEČNĚ S DĚTMI ZE 6., 7., 8. A 9. TŘÍDY PROŽILI PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA :" SAMETOVÁ REVOLUCE". BYLO TO OPRAVDU PROŽITKOVÉ DOPOLEDNE A JÁ VĚŘÍM, ŽE SE VÁM TVOŘENÍ V DÍLNÁCH VŠEM LÍBILO.

MÁME ZA SEBOU TŘÍDNÍ SCHŮZKU. DĚKUJI VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ PŘIŠLI, ALE I VÁM DĚTEM. UKÁZKA Z MATEMATIKY BYLA SKVĚLÁ!!! 

TÝDEN, KTERÝ NÁS ČEKÁ, JE VE ZNAMENÍ NÁVŠTĚVY UČITELŮ Z PROJEKTU ERASMUS. HNED V ÚTERÝ SE PŘIJDOU PODÍVAT 4. HODINU NA MATEMATIKU A VE STŘEDU SI SPOLEČNĚ 2. A 3. HODINU VYROBÍME DÁREK...TAKŽE SI "OPRAŠTE" ANGLIČTINU.

V ÚTERÝ BUDE V PROSTORÁCH ŠKOLY ADVENTNÍ JARMARK PRO RODIČE, PRARODIČE, DĚTI....KTERÝ PRO VÁS PŘICHYSTALA JANINA. TAKŽE SI NEZAPOMENEME VZÍT NĚJAKÉ DROBNÉ...laughA MŮŽEME NAKUPOVAT DÁREČKY POD STROMEČEK.....

V PONDĚLÍ SE NA VÁS UŽ MOC TĚŠÍM.. HANA B.

 
 
 
 
Rozvrh 5.A
5.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí AJ/AJK M ČJ HV    
Úterý M AJ ČJ M    
Středa ČJ ČJ VLz M AJ INF  
Čtvrtek VLd AJ/AJK ČJ ČJ M    
Pátek TV TV ČJ - čt VV